Ontwikkeling volgen

De Krullevaar houdt de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Dat doen we door resultaten van toetsen en werkstukken/spreekbeurten te noteren in het leerlingvolgsysteem.

Na een afgerond stuk leerstof krijgen de kinderen een toets. Hiermee peilen we of uw kind de leerstof goed heeft verwerkt. Soms blijkt uit zo’n toets dat een les aangepast moet worden of dat uw kind extra hulp nodig heeft bij een bepaald leergebied. Ook is het mogelijk dat uw kind extra verrijkingsstof krijgt aangeboden.

In het leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht ook bij hoe de werk- en leerhouding van uw kind is in de loop van het schooljaar.

Hoe de voortgang van uw kind is, leest u in het rapport. Dat rapport wordt samengesteld met de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem.  In het rapport staat informatie over zowel de prestaties van de kinderen naar aanleiding van onze lesmethoden, als de onafhankelijke landelijke toetsen. Die informatie wordt aangevuld met een toelichting van de leerkracht. De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport medio februari/maart en medio juni.  Kinderen in de kleutergroepen die nog maar kort op school zijn krijgen geen rapport, maar een verslag over de afgelopen periode. Naast de rapporten die twee keer in het jaar mee gaan vindt er ook een voortgangsgesprek plaats medio november. Hierbij bespreken we samen met u hoe uw kind het schooljaar is gestart en hoe het gaat in de klas.