Organisatie en vakken

Groepen

Onze groepen zitten in per leeftijdsjaar bijeen. Een uitzondering daarop vormen de kleutergroepen. Daarin zitten oudste en jongste kleuters bij elkaar. Daarnaast geven we regelmatig in speciaal gevormde groepjes les, bijvoorbeeld als leerlingen wat extra ondersteuning nodig hebben bij een vak of juist als ze baat hebben bij extra uitdagende lesstof.

Continurooster

Onze leerlingen gaan iedere werkdag van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school. We hebben een continurooster met vijf gelijke dagen waarbij alle leerlingen op school lunchen. Dit zorgt voor rust en regelmaat in de school.

Vakken

Taal, rekenen, lezen en schrijven staan centraal in ons onderwijs. Daarnaast geven we natuurlijk vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en natuuronderwijs. Van groep 1 tot en met 8 krijgen onze leerlingen bovendien Engels, zodat ze met een goede basis hierin doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Verder hebben we natuurlijk oog voor actuele ontwikkelingen en geven we ICT-onderwijs en techniek. Burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling verweven wij gedurende de schooldagen voortdurend in ons onderwijs.