Organisatie en vakken

De groepen zitten in principe per leeftijdsjaar bijeen. Een uitzondering daarop vormen de kleutergroepen. Daarin zitten oudste en jongste kleuters bij elkaar.

Als het nodig is, geven we les in speciaal gevormde groepjes. Dat doen we bijvoorbeeld als er kinderen zijn die moeite hebben met een bepaald vak. Of als sommige kinderen de lesstof veel sneller onder de knie hebben dan de rest van de groep.

 

 

 

 

De groepen zijn onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw. Alle groepen hebben.
De Krullevaar hanteert voor de schooltijden het continurooster volgens het vijf gelijke dagen model. Alle kinderen van alle groepen gaan 5 dagen in de week van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.

Taal, rekenen, lezen en schrijven staan centraal in ons onderwijs. Maar er is ook veel aandacht voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, muziek en natuuronderwijs. Extra aandacht besteedt de Krullevaar aan Engels, ICT-onderwijs en techniek.