Bovenbouw

Van de kinderen in de bovenbouw verwachten we steeds meer zelfstandigheid. Uw kind krijgt vanaf groep 6 bijvoorbeeld huiswerk. Daar leert het van leren. En uw kind bereidt zich zo voor op de routine die het voortgezet onderwijs kent.

Uw kind kan inmiddels goed lezen. Deze vaardigheid gebruikt het in de bovenbouw om kennis te vergaren. Het leert naast spelling en grammatica om taal zakelijk en creatief te gebruiken. Het rekenen wordt uitgebreid met gecompliceerdere bewerkingen.

Het is de bedoeling dat de doorstroming naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt. Daarom overlegt de leerkracht van groep

8 regelmatig met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs. Daarnaast krijgt uw kind voorlichting over het voortgezet onderwijs door het bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs enĀ een voorlichtingsavond.

Doordat de Krullevaar al vanaf groep 1 Engelse les geeft, kan uw kind gemakkelijk deelnemen aan tweetalig voortgezet onderwijs.

De drie middelbare scholen in Nieuwegein zijn:
> het Anna van Rijn College
> het Cals College
> het Oosterlicht College