ICT-onderwijs

Kennis speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Dat betekent dat uw kind moet leren omgaan met de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is. De computer is hét hulpmiddel om informatie te vinden. Wij leren uw kind dat het zich eerst goed moet afvragen wat het wil weten. En het leert dat niet iedere informatiebron betrouwbaar is.

Op de Krullevaar werken wij vanaf groep 4 met Snappet in de klas. Op tablets (groepen 4 en 5) of Chromebooks (groepen 6 t/m 8) gaan de kinderen de instructie die ze hebben gekregen van een zaakvak zelfstandig  verwerken.