Onderbouw

De groepen 1 tot en met 5 vormen de onderbouw. We maken een onderscheid tussen de kleutergroepen (1 en 2) en de groepen erboven: de middenbouw.

Kleuters

De kleuters werken in een vast ritme. ‘s Ochtends starten ze meestal in de kring.  Daarna volgt een werkles. Kinderen leren spelenderwijs. Dat is ook het uitgangspunt van het lesprogramma Kleuterplein dat de Krullevaar gebruikt.
Een paar keer per jaar organiseert De Krullevaar een inloopochtend. Zo kunt u zien wat er in de klas aan materiaal is. De leerkracht observeert de ontwikkeling van uw kind. U kunt hier over lezen in een voortgangsrapport.


Middenbouw

Het dagritme in de middenbouw kent wat meer variatie. Er is nog steeds ruimte voor spel, maar lezen, schrijven en rekenen staan centraal. Daarbij maken we o.a. gebruik van de methodes Lijn 3, Klinkers en De Wereld in Getallen.

Gaandeweg de middenbouw krijgen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs meer aandacht. Vanaf groep 5 leert uw kind in het Engels lezen en schrijven. Bewegingsonderwijs blijft belangrijk. Op dinsdag en vrijdag heeft de middenbouw gym.

In principe stroomt uw kind telkens door naar de volgende groep. Heeft het leerproblemen? Dan zullen de leerkrachten samen met u bekijken wat de beste aanpak is om die problemen te minimaliseren.