Speciale ondersteuning


Wij gaan ervan uit dat zoveel mogelijk kinderen bij ons op school moeten kunnen blijven. Op de Krullevaar zitten dus ook kinderen die meerbegaafd zijn of kinderen met leer- of gedragsproblemen. Zij krijgen extra hulp of een aangepast programma in de eigen klas. Dit proces wordt bewaakt door onze intern begeleider, Mirte van Velsen. Dankzij de toetsen en het leerlingvolgsysteem weten we welke kinderen extra hulp nodig hebben.

Mirte van Velsen

Als extra hulp niet helpt
Soms komt het voor dat de extra hulp in de groep voor een kind niet voldoende is. Dan wordt er in overleg met ouders gezocht naar aanvullende expertise.

De ouders, de intern begeleider, de leerkracht en de expert(s) gaan dan in een gezamenlijk multidisciplinair overleg (MDO) om de tafel om te bespreken wat de beste leerroute voor het kind wordt en welke ondersteuning daarbij gewenst is.