Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet lesprogramma voor de gehele basisschool. Uitgangspunt daarbij is, dat De Krullevaar een veilige plek is door een verandering en bewustwording in de cultuur te realiseren.

Iedereen voelt zich betrokken en verantwoordelijk en gaat op een positieve manier met elkaar om. Kinderen binnen De Krullevaar voelen zich gehoord en gezien en leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Vanuit deze lesmethode krijgen kinderen op De Krullevaar elk schooljaar te maken met activiteiten rondom diverse thema‟s. Onderwerpen als „Onze Klas, Conflicten, Communicatie, Gevoelens, Mediatie, Anders en Toch samen‟ komen daarbij aan de orde.

Meer weten over de methode De Vreedzame school? Kijk op www.devreedzameschool.nl