Welkom bij De Krullevaar

De Krullevaar is een openbare basisschool. Dat betekent dat  ieder kind welkom is. Het maakt niet uit waar het vandaan komt  of wat het gelooft.

Een veilige en gezellige omgeving stimuleert kinderen om te leren. Wij streven ernaar zo’n sfeer te scheppen. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van een omgangsprotocol in de klassen. In het protocol staan gedragsregels die respect, verantwoordelijkheid en samenwerking stimuleren. Het helpt pestgedrag te voorkomen.

Een goede sfeer op het schoolplein verzorgen we onder andere door mediatie. Dat wil zeggen dat kinderen (uit de bovenbouw) bemiddelen bij conflicten. De kinderen krijgen daar een speciale training voor uit de methode De Vreedzame School.

De Krullevaar is een moderne school. Wij volgen ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs op de voet. Zo geven wij Engelse les en ICT-onderwijs.
Ook besteden we ruim aandacht aan techniek.

Het leren omgaan met normen en waarden, met andere mensen en met gevoelens vinden we net zo belangrijk als het leren van kennis en vaardigheden.