Ouders

Het is ons doel dat uw kind na groep 8 met voldoende bagage de overstap van De Krullevaar naar het voortgezet onderwijs maakt. En dat doen wij samen met u!

In deze samenwerking is een goede en open communicatie onontbeerlijk. Daartoe hanteren wij diverse instrumenten, zoals 3x per jaar het rapport, de schoolgids, (digitale) nieuwsbrieven, ouderavonden, inloopavonden, kijkdagen, persberichten en de website. Maar u kunt ons natuurlijk ook na schooltijd even aanspreken voor een overleg.