Geschillen

Stichting Robijn hanteert voor al haar scholen een gezamenlijke klachtenregeling. Deze regeling kunt u vinden op de website van stichting ROBIJN: www.stichtingrobijn.nl
Deze regeling beoogt geschillen op te lossen binnen de school of indien dat niet is gelukt, binnen stichting ROBIJN.
Mochten deze stappen niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich ultiem wenden tot:
Landelijke Klachten Commissie
Onderwijsgeschillen Postbus 85191
3508 AD UTRECHT 030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl