Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vergadert maandelijks en heeft dan ook overleg met de directie. De onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van geld en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR heeft recht op informatie, kan bij een aantal belangrijke zaken het advies- of instemmingsrecht laten gelden en kan ongevraagd adviezen uitbrengen.

Bij De Krullevaar bestaat de MR uit vier personen. In de MR worden zowel de ouders als de leerkrachten vertegenwoordigd in gelijke mate, in dit geval dus 2 ouders en 2 leerkrachten. De grootte van de MR heeft te maken met de grootte van de school

Wie zijn wij

Wij zijn in maart 2021 in de huidige samenstelling begonnen als MR. Als MR vinden wij het belangrijk om als ouders en leerkrachten samen een team te vormen en een bijdrage te leveren aan een school met kwalitatief goed onderwijs en een fijn leer- en werkklimaat.

Marieke Kerkhof-Meeuwes, ouder, voorzitter

Annejet Sint Nicolaas, ouder, algemeen lid

Tonnie Langenberg, leerkracht, secretaris

Marinde Hofman, leerkracht, algemeen lid, tevens lid GMR

Mocht u vragen of ideeën hebben, dan horen wij die graag! Spreek één van ons aan op het schoolplein of mail ons op mr@krullevaarnieuwegein.nl