Medezeggenschapsraad

Belangrijke besluiten of beleidsvoornemens worden besproken in de Medezeggenschapsraad (MR) van De Krullevaar. Hierin hebben evenveel ouders als leerkrachten zitting en het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school.
De MR heeft recht op informatie, kan bij een aantal belangrijke zaken het advies- of instemmingsrecht laten gelden en kan ongevraagd adviezen uitbrengen.

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit geledingen van obs De Krullevaar

Oudergeleding                                                                                                             

Aufa Ramdani, lid, kind in groep 1/2A                           

Frank Oosenbrug, lid MR, kind in groep 7

Teamgeleding
Tonnie Langenberg, lid                                                                                 

Marinde Hofman, lid                                                                                     

Madelon Torenstra, adviserend vanuit de directie

Om contact op te nemen met de MR kunt u naar het volgende emailadres mailen:
mr@krullevaarnieuwegein.nl