Ouderraad

De Krullevaar beschikt over een enthousiaste Ouderraad. Dit is een groep ouders, die in nauwe samenwerking met het docententeam, verschillende activiteiten organiseert, c.q. coördineert.  Denk daarbij aan Sinterklaas, Kerstmis, de Boekenweek. Ook bij het in orde houden van de schoolbibliotheek en de maandelijkse luizencontrole speelt de Ouderraad een belangrijke rol.

Ouderhulp is onmisbaar, ook voor de Krullevaar. Alleen met uw hulp kunnen we leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. De kinderen vinden het fijn als hun ouders helpen op school, en u bent ook nog eens op een leuke manier betrokken!

De Ouderraad van schooljaar 2020-2021 bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Sonja Wienk, Voorzitter
Deborah Panka, Secretaris
Wilma Peek, Penningmeester
Greet Deurloo
Leonie de Haan
Francisca van Maurik
Kim Klein
Joy van Reijsen

Teamgeleding
Maaike van der Zee

Interesse om ook deel uit te maken van de Ouderraad? Neem dan contact op met Madelon Torenstra, directeur van De Krullevaar.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de ouderraad.