Ouderraad

De Krullevaar beschikt over een enthousiaste Ouderraad. Dit is een groep ouders, die in nauwe samenwerking met het docententeam, verschillende activiteiten organiseert, c.q. coördineert.  Denk daarbij aan Sinterklaas, Kerstmis, de Boekenweek. Ook bij het in orde houden van de schoolbibliotheek en de maandelijkse luizencontrole speelt de Ouderraad een belangrijke rol.

Ouderhulp is onmisbaar, ook voor de Krullevaar. Alleen met uw hulp kunnen we leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. De kinderen vinden het fijn als hun ouders helpen op school, en u bent ook nog eens op een leuke manier betrokken!

De Ouderraad van schooljaar 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding
Linda van Leeuwen, Voorzitter
Deborah Panka, Secretaris
Matthijs Crielaard, Penningmeester
Greet Deurloo
Amina Aharram

Teamgeleding
Eelco Dam, Adviserend lid vanuit de directie

Interesse om ook deel uit te maken van de Ouderraad? Neem dan contact op met Eelco Dam, directeur van De Krullevaar.

Klik hier voor het huishoudelijk regelement van de ouderraad.